Avustusta 7-15 -vuotiaiden harrastukseen

Avustusta 7-15 -vuotiaiden harrastukseen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Oulun kaupungille erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi 55 000 euroa. Oulun kaupunki jakaa avustuksen edelleen kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille.

Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa, jolla tarkoitetaan viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Tässä vaiheessa Oulussa on pilottihankkeessa mukana 11 oululaista urheiluseuraa: Oulun Luistelukerho OLK ry, Kiimingin Kiekko-Pojat ry, Kiekko-Laser Juniorit ry, Oulun Kärpät 46 ry, Oulun Luistinseura ry, Oulun Pyrintö ry, Tervarit Juniorit ry, Oulun Palloseura-Jalkapallo ry, Oulun Naisvoimistelijat ry, Haukiputaan Heitto ry ja Kellon työväen urheilijat ry. Pilottihankkeeseen kutsuttiin mukaan urheiluseurat ja -lajit, jotka junioritoimintansa pyörittämiseen joutuvat käyttämään merkittävästi maksullisia liikuntapaikkoja.

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusta oululaisissa urheiluseuroissa. Avustuksella myös tarjotaan varallisuudesta riippumatta kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus aloittaa liikunnan harrastaminen tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Toisaalta tavoitteena on ehkäistä liikunnasta luopumista perheen taloudellisten haasteiden takia.

Oulun Kärpät 46 ry:n osuus tuesta on 5220€, johon lisätään seuralle aiemmin kyseiseen tarkoitukseen ohjattua rahaa siten, että jaettava kokonaissumma on yhteensä 7000€.

Harrastajan huoltaja tai vanhempi voi hakea avustusta säännöllisen ja ohjatun harrastustoiminnan maksuihin syyskaudelle 2020 (alkaen 1.8.2020 ja päättyen 31.12.2020) vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä

  • huoltajan/vanhemman nimi, osoite, puhelinnumero
  • puolison/avopuolison nimi
  • kotona asuvien lasten syntymävuodet
  • haetun tuen kohde (kenelle tukea haetaan ja mihin)
  • perheen nettotulot kuukaudessa
  • lyhyt perustelu tuen tarpeesta esim. työttömyys, sairaus tms.
  • hakemuksen loppuun ”vakuutan edellä mainitut tiedot oikeiksi” -teksti, päivämäärä ja allekirjoitus sekä nimenselvennys

Hakemukset käsitellään hakujärjestyksessä ja tukea jaetaan niin kauan kuin rahaa on.

Hakemukset osoitteeseen mika.pieniniemi(at)oulunkarpat46.fi tai eeva.laitinen(at)oulunkarpat46.fi