Tukimuodot

Säätiön sääntöjen mukaan kohteena ovat:

 1. Oululainen ja pohjoissuomalainen jääkiekkoilu ja sen junioritoiminta
 2. Erityisesti juniorityö
 3. Urheilujärjestöt
 4. Yhteisöjen ja yksityisten toiminta
  a. Jääkiekkourheilu
  b. Liikuntakasvatus
  c. Koulutus
  d. Kilpailu
  e. Julkaisu
  f. Juhla
  g. Muu samaan (a. – f.) tarkoitukseen tähtäävä toiminta

Säätiön sääntöjen mukaan tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää:

1. Avustuksia

Avustuksia myönnetään rekisteröidylle yhdistykselle tms. juridiselle yhteisöille joka järjestää säätiön sääntöjen tarkoittamaa toimintaa.

a.  Avustus voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä tuki

b.  Avustus voi olla enintään puolet avustettavan kohteen toteutuneista kustannuksista, jolloin vähintään puolet avustettavan kohteen rahoituksesta kustantaa avustettava yhteisö. Avustus ei voi ylittää säätiön rahoituspäätöksessä määriteltyä summaa.

c.  Avustettava yhteisö on velvollinen pitämään säätiön määrittelemää kirjanpitoa kohteen kustannuksista ja antamaan taloudelliset ja muut vaadittavat selvitykset

d.  Avustus on jaettu vähintään kahteen erään, joista viimeinen erä maksetaan toteutuneiden kustannusten ja muiden selvitysten perusteella (loppuraportti).

2. Apurahoja

Apurahoja myönnetään yksityiselle henkilölle, joka edistää säätiön sääntöjen 2§ mukaista toimintaa tai harrastaa jääkiekkoa pelaajana tai valmentajana

a.  Apuraha voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä tuki

3. Stipendejä

Stipendejä myönnetään yksityiselle henkilölle, joka edistää sääntöjen mukaista toimintaa tai harrastaa jääkiekkoa pelaajana tai valmentajana

a. Stipendi on aina rahallinen tai muu taloudellinen kertasuoritteinen tuki

4. Toiminnallinen tuki

Urheilu-, kilpailu-, koulutus-, kasvatus-, julkaisu-, juhlatoiminta tai muu samaan tarkoitukseen tähtäävä toiminnan edistäminen tai tukeminen

a. Toiminnan edistämistä voidaan tukea hankkimalla ja osittain kustantamalla toiminnalle tarpeellisia resursseja.

b. Toiminnallista tukea voidaan myöntää sekä yhteisöille että yksityisille henkilöille

Myönnetty tuki

Voit katsoa myönnetyt tuet tästä